external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

ซีไอ เอ็กซ์ตร้า แคร์

ประกันภัย ซีไอ เอ็กซ์ตร้า แคร์

อุ่นใจ ด้วยความคุ้มครอง 8 โรคร้ายแรง เพิ่มเสริมบริการ Nursing Care ดูแลคุณในยามพักฟื้น ให้คุณไปต่อได้โดยไม่ต้องรบกวนใคร

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

เข้าถึงง่ายราคาเบาๆ

ในราคาเริ่มต้นวันละ 4 บาท

คุ้มครองโรคร้ายแรง

มากถึง 8 โรค จ่ายทันทีที่ตรวจพบ (ตามโรคที่กำหนด)

คุ้มครองต่อเนื่อง ถึงอายุ 80 ปี

ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง

สูงสุดปีละไม่เกิน 25,000 บาท (ตามเกณฑ์กรมสรรพากร)

สิทธิพิเศษ Nursing Care Service

ดูแลคุณยามพักฟื้น เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกาย โดยบุคลากรพยาบาลที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
Basic Silver Gold Platinum
1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) อุบัติเหตุทั่วไป (รวมถึงการถูกฆาตกรรม ถูกทำร้ายร่างกาย หรือขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) 50,000 50,000 50,000 50,000
2.ผลประโยชน์ความคุ้มครอง 8 โรคร้าย (Critical Illnesses) (ระยะเวลาไม่คุ้มครอง 90 วันแรก)
2.1 โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ (Alzheimer's disease)
2.2 โรคมะเร็ง ทั้งระยะไม่ลุกลาม (Non - invasive Cancer / Carcinoma ln situ) หรือระยะลุกลาม (Invesive Cancer) (ยกเว้นมะเร็งผิวหนัง)
2.3 โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด (Acute Heart Attack)
2.4 การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ (Coronary Artery Bypass Surgery)
2.5 โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (Major Stroke)
2.6 โรคไตวายเรื้อรัง (Chronic Kidney Failure)
2.7 โรคตับวาย (Chronic Liver Disease / End-Stage Liver Disease / Liver Failure)
2.8 ภาวะโคม่า (Coma)
100,000 300,000 500,000 1,000,000

หมายเหตุ : ผู้เอาประกันภัย สามารถซื้อประกันภัยที่ผลประโยชน์ตามแผนความคุ้มครอง รวมสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคน

ผลประโยชน์โดยละเอียด

โทร. 0 2308 9300 กด 4 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

 

ประเภทการบริการ ระยะเวลาให้บริการ
ช่วงเวลาให้บริการ 07:00 – 19:00 น. ทุกวัน
1. พยาบาลวิชาชีพหรือผู้ช่วยพยาบาล
(Registered Nurse or Practical Nurse)
2. ผู้ดูแลผู้ป่วย (Medical Caregiver)
3. นักกายภาพบำบัด (Physical Therapist)
 
8 ชั่วโมง / ครั้ง
 
8 ชั่วโมง / ครั้ง
1 ชั่วโมง / ครั้ง
ช่วงเวลาให้บริการ 08:00 – 22:00 น. ทุกวัน
4. ขอคำปรึกษาแพทย์ผ่านโทรศัพท์ (Telemedicine)
 
15 นาที / ครั้ง

หมายเหตุ :

 1. สิทธิพิเศษนี้ให้บริการโดย บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
 2. การให้บริการ “Nursing Care Service” นี้ไม่รวมถึงค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องวัดสัญญาณชีพ
  (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วยค้ำยัน รถเข็นของผู้รับบริการ อุปกรณ์ออกซิเจน และรวมถึงเวชภัณฑ์ ทางการแพทย์ต่าง ๆ เช่น สำลี ผ้าพันแผล เข็มฉีดยา ค่าเดินทางเพื่อไปพบแพทย์ตามกำหนดนัดบริการที่กำหนด
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้การบริการ แก่ผู้เอาประกันภัยที่พักรักษาตัวหลังออกจากโรงพยาบาล หรือหัตถการในกรณีผู้ป่วยใน (Day Case) ในที่อยู่ประจำของผู้เอาประกันภัยหรือของเครือญาติ และอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 4. การให้บริการปรึกษาแพทย์ผ่านทางโทรศัพท์ ไม่รวมค่ายา และค่าบริการจัดส่งยา
 5. บริการนี้เป็นบริการเพิ่มเติมพิเศษ ไม่สามารถเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ กรณีท่านไม่รับบริการดังกล่าว
  ภายในเงื่อนไข และระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์การใช้บริการในครั้งนั้น ๆ


การเรียกใช้บริการ Nursing Care Service

 1. สามารถติดต่อขอรับสิทธิการใช้บริการภายใน 30 วัน นับจากออกจากโรงพยาบาล
 2. เพื่อให้การบริการการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ให้บริการจะประเมินความจำเป็นและเสนอแผนการดูแลสุขภาพต่อเนื่องให้กับผู้มีสิทธิ์รับบริการก่อนดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแล


ผู้มีสิทธิ์รับบริการ Nursing Care Service

 1. เป็นผู้เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) มากกว่า 6 ชั่วโมง หรือ
 2. เป็นผู้เข้าพักรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก ICU หรือ
 3. เป็นผู้เข้ารับการผ่าตัดหรือหัตถการในกรณีผู้ป่วยใน (Day Case) ตาม 5 รายการ
  ด้านล่างนี้ (กรณีพักรักษาตัวไม่เกิน 6 ชั่วโมง)
  • การผ่าตัดต้อกระจก
  • การตัดนิ้วมือหรือนิ้วเท้า
  • การเจาะไขกระดูก
  • การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง
  • การรักษาด้วยรังสี (เฉพาะการรักษาเท่านั้น มิใช่สำหรับการวินิจฉัย)
  กรณีหัตถการอื่น ๆ นอกเหนือจากข้างต้นขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามความจำเป็นทางการแพทย์ หรือ
 4. การเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากโรคร้ายแรง อาทิเช่น โรคมะเร็ง การรักษาโดยการให้คีโม และโรคไต

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติผู้เอาประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุไม่เกิน 59 ปี ในวันที่เลือกซื้อ หรือทำประกันภัยครั้งแรกและต่ออายุได้จนถึง 80 ปี (ปรับเบี้ยเพิ่มตามช่วงอายุ)
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัว ไม่มีร่างกายหรืออวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดพิการ
 • ไม่เคยมีประวัติ หรือไม่เคยรักษาโรค ดังนี้ ไวรัสตับอักเสบ ชนิด B ชนิด C, ตับแข็ง, ตับอักเสบเรื้อรัง การอักเสบของลำไส้ใหญ่ ริดสีดวงทวารหนัก, การอักเสบเรื้อรังของปากมดลูก และช่องคลอด, โรคเอดส์หรือมีเลือดบวกต่อไวรัส HIV, โรคมะเร็งทุกชนิด ซีสต์ (ยกเว้นซีสต์ถุงน้ำดีที่ไต ถุงน้ำเยื่อหุ้มกระดูก, ซีสต์ตามร่างกายที่เป็นซีสต์ของต่อมไขมัน, ช็อคโกแลตซีสต์ หรือเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่) โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์, โรคหัวใจ, โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด, การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ, โรคหลอดเลือกสมองแตกหรืออุดตัน, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคปอด เช่น หอบหืด, ถุงลมโป่งพอง, ปอดอุดตันเรื้อรัง โรควัณโรค หรือโรคเรื้อรังอันตรายอื่น ๆ, เนื้องอก, ก้อนเนื้อ, ตุ่มเนื้อที่ได้รับการรักษาให้หายขาดไปแล้วเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ทำประกันภัย
 • สงวนสิทธิ์ในการไม่รับประกันภัยสำหรับกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงในสถานที่ดังต่อไปนี้ โรงงานผลิตแบตเตอรี่, ถ่านไฟฉาย, โรงงานอุตสาหกรรมเหมืองแร่ต่าง ๆ, โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์, โรงงานที่ใช้กัมมันตภาพรังสีในการผลิต, โรงงานปิโตรเลียม เป็นต้น
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบคำถามสุขภาพเท่านั้น
 • ชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี โดยชำระเบี้ยครั้งเดียว จ่ายค่าประกันภัยโดยมีการปรับเบี้ยเพิ่มตามช่วงอายุ
 • เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 • ตรวจพบโรคร้ายแรงภายในระยะ 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับในปีแรก
 • บริษัทฯ พบหลักฐานทางการแพทย์ที่บ่งชี้ว่าเป็นโรคร้ายแรงก่อนวันที่เริ่มคุ้มครองของกรมธรรม์ รวมถึงมีประวัติการเป็นมาก่อนการทำประกันภัย
 • การทำประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายตนเอง การแท้งลูก การทะเลาะวิวาท การกระทำในขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราปริมาณเกิน 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ สารเสพติด การก่ออาชญากรรม
 • ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยาน ที่ไม่ได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์ สงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน
 • การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ และอื่น ๆ ตามข้อยกเว้นในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและโรคร้ายแรง
รับประกันโดย

บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันภัยและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย


ttb touch การเงินรอบด้านของชีวิต ดีขึ้นได้

อยากวางแผนประกันภัยให้ครอบคลุมโรคร้ายแรงทำได้ง่าย ๆ ผ่านแอป

ที่นี่มีแผนความคุ้มครองที่หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกช่วงชีวิต

ไม่ว่าคุณจะมีประกันภัยประเภทไหน มีเท่าไหร่ ครอบคลุมแค่ไหน ก็รวบรวมมาให้เห็นภาพรวมในที่เดียว และที่สำคัญยังช่วยวิเคราะห์ระดับความคุ้มครองในแต่ละด้าน ทั้งด้านสุขภาพ เงินใช้หลังเกษียณ และดูแลคนที่เรารัก ที่คุณมีอยู่ว่าพอดีกับชีวิตคุณแล้วหรือยัง ขาดตรงไหน หรือเกินตรงไหน พร้อมแนะนำโซลูชันที่ตอบโจทย์ให้กับคุณโดยเฉพาะเพื่อให้คุณมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น

เปลี่ยนชีวิตคุณให้ง่ายขึ้น
ด้วยแอป ttb touch

อยากวางแผนประกันภัยให้ครอบคลุมโรคร้ายแรงทำได้ง่าย ๆ ผ่านแอป

ที่นี่มีแผนความคุ้มครองที่หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกช่วงชีวิต

ไม่ว่าคุณจะมีประกันภัยประเภทไหน มีเท่าไหร่ ครอบคลุมแค่ไหน ก็รวบรวมมาให้เห็นภาพรวมในที่เดียว และที่สำคัญยังช่วยวิเคราะห์ระดับความคุ้มครองในแต่ละด้าน ทั้งด้านสุขภาพ เงินใช้หลังเกษียณ และดูแลคนที่เรารัก ที่คุณมีอยู่ว่าพอดีกับชีวิตคุณแล้วหรือยัง ขาดตรงไหน หรือเกินตรงไหน พร้อมแนะนำโซลูชันที่ตอบโจทย์ให้กับคุณโดยเฉพาะเพื่อให้คุณมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น

fin tips เคล็ดลับเรื่องเงิน

5-6 นาที

วางแผนอนาคตอย่างมั่นคง เพื่อคู่ชีวิต LGBTQ+

ทีทีบี ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความหลากหลายทางเพศ ด้วยการชวนชาว LGBTQ+ มาวางแผนชีวิตคู่ร่วมกัน เพื่อให้คุณและคนรักสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

6-8 นาที

เคล็ดไม่ลับป้องกันและรับมือ ‘มะเร็ง’ ฉบับวัยทำงาน ไม่ให้กระเป๋าฉีก

มะเร็งคือโรคร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกคน แม้วัยทำงานที่ดูเหมือนจะแข็งแรงดีก็ตาม มารู้จักวิธีป้องกันไม่ให้เป็นโรค หรือวิธีรับมือ หากโรคร้ายมาเยือน

6-8 นาที

8 คำถามยอดฮิต เมื่อคิดจะซื้อประกันสุขภาพ เพื่อคุ้มครองเงินเก็บของคุณ

เมื่อค่ารักษาพยาบาลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 7% ทุกปี การมีประกันสุขภาพเป็นเกราะคุ้มครองไว้ จึงเป็นทางออกที่หลายคนมองหา
ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด