ช่องทางผู้ให้บริการรับชำระเงิน (บิ๊กซี)

รายละเอียดการบริการ

ยอดเงินรับชำระ ไม่เกิน 49,000 บาท ต่อ 1 รายการ

ค่าธรรมเนียม

การรับชำระอัตราค่าบริการ 10 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ต่อ 1 รายการรับชำระ

ขั้นตอนการทำรายการ

 1. ลูกค้าของธนาคารยื่นใบแจ้งหนี้ เพื่อชำระเงินผ่านสาขาบิ๊กซีทั่วประเทศ
 2. ลูกค้าแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนตามประกาศของปปง. พนักงานต้องตรวจสอบบัตรประชาชนลูกค้าก่อนให้บริการทุกครั้ง หากลูกค้าไม่มีบัตรประชาชน ไม่สามารถให้บริการได้
 3. เจ้าหน้าที่รับเงินที่รับชำระ พนักงานร้านรับชำระตามยอดที่ต้องการ
 4. ลูกค้าได้รับสลิปเพื่อใช้เป็นหลักฐานการชำระเงิน

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับใช้บริการ

 1. ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ชำระ
 3. หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ชำระ
 4. เงินที่ต้องการชำระ

ประเภทของสินค้าและ/หรือบริการที่ให้ดำเนินการ

 1. สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
 2. บัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด
 3. สินเชื่อรายย่อย