ค้นหาทรัพย์สินธนาคาร

ตัวกรอง
ค้นพบ 115 รายการ
สำนักงาน 3 ชั้น ttb
ทรัพย์สินขายแล้ว

สำนักงาน 3 ชั้น ttb

28/28 ถนนธานี ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์

0000-3-70.8 / 370.8 ตร.ว.

50,400,000 บาท

สำนักงาน ttb

สำนักงาน ttb

275/5 ถนนช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

0000-1-84.4 / 184.4 ตร.ว.

57,440,000 บาท

สำนักงาน ttb

สำนักงาน ttb

160 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา

0000-1-23.9 / 123.9 ตร.ว.

59,590,000 บาท

สำนักงาน 3 ชั้้น ttb

สำนักงาน 3 ชั้้น ttb

481 ถนนอภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม นครพนม

0001-0-33.2 / 433.2 ตร.ว.

62,000,000 บาท

สำนักงาน 4 ชั้น ttb

สำนักงาน 4 ชั้น ttb

173-175 ถนนบุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง ลำปาง

0001-0-10.0 / 410 ตร.ว.

63,900,000 บาท

สำนักงาน 5 ชั้น ttb

สำนักงาน 5 ชั้น ttb

25 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา

0000-1-62.1 / 162.1 ตร.ว.

78,080,000 บาท