ค้นหาทรัพย์สินธนาคาร

ตัวกรอง
ค้นพบ 115 รายการ
สำนักงาน 4 ชั้น  ttb
ทรัพย์สินเด่น

สำนักงาน 4 ชั้น ttb

259 ถนนรามวิถี , ถนนไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา สงขลา

0000-0-70.4 / 70.4 ตร.ว.

21,300,000 บาท

สำนักงาน 3 ชั้้น ttb
ทรัพย์สินเด่น

สำนักงาน 3 ชั้้น ttb

177/1 ถนนยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ แพร่

0000-1-80.0 / 180 ตร.ว.

27,460,000 บาท

สำนักงาน 4 ชั้น  ttb
ทรัพย์สินเด่น

สำนักงาน 4 ชั้น ttb

33/1 ถนนประตูชัย ต.เวียง อ.เมืองพะเยา พะเยา

0000-3-42.0 / 342 ตร.ว.

35,500,000 บาท

สำนักงาน 3 ชั้้น ttb
ทรัพย์สินเด่น

สำนักงาน 3 ชั้้น ttb

143/2 ถนนธนาลัย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย เชียงราย

0000-3-01.2 / 301.2 ตร.ว.

59,670,000 บาท

สำนักงาน พื้นที่ภายในศูนย์การค้า ttb

สำนักงาน พื้นที่ภายในศูนย์การค้า ttb

13/41 (106) ชั้น G ศูนย์การค้านวมินทร์มาร์เก็ตเพลส ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

0000-0-00.0 / 79.54 ตร.ม.

2,350,000 บาท

สำนักงานชั้นเดียว พร้อมส่วนโล่งหลังคาคลุม PAMCO

สำนักงานชั้นเดียว พร้อมส่วนโล่งหลังคาคลุม PAMCO

59/1 ถนนชายวารี ต.ระโนด อ.ระโนด สงขลา

0000-0-59.0 / 59 ตร.ว.

2,506,000 บาท