ค้นหาทรัพย์สินธนาคาร

ตัวกรอง
ค้นพบ 294 รายการ
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้

357 หมู่ 1 ถนนพรหมมุณี ต.สวาท อ.เลิงนกทา ยโสธร

0000-0-65.0 / 65 ตร.ว.

277,000 บาท

บ้านแฝด 1 ชั้น

บ้านแฝด 1 ชั้น

139/90 หมู่บ้านแก้งคร้อเมืองทอง ถนนสายชัยภูมิ-ชุมแพ (ทล.201) ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ

0000-0-30.0 / 30 ตร.ว.

369,000 บาท

บ้านเดี่ยว

บ้านเดี่ยว

113 หมู่ 9 ถนนชัยภูมิ-ลาดใหญ่ (ทล.202) ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

0000-0-49.2 / 49.2 ตร.ว.

510,000 บาท

บ้านเดี่ยว

บ้านเดี่ยว

166 หมู่ 5 ซอยบ้านห้วยไคร้ 9 ถนนสายบ้านแม่สูนหลวง-บ้านห้วยไคร้ (อบจ.ชม.3013) ต.แม่คะ อ.ฝาง เชียงใหม่

0000-1-25.0 / 125 ตร.ว.

655,000 บาท

บ้านเดี่ยว

บ้านเดี่ยว

101 หมู่ 2 ถนนสายบ้านคำข่า-บ้านไหล่สูง (อบ.4028) ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล อุบลราชธานี

0000-1-14.0 / 114 ตร.ว.

927,000 บาท

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น

463/16 ถนนเลียบคลองส่งน้ำกองบิน 4 ต.ตาคลี อ.ตาคลี นครสวรรค์

0000-0-70.0 / 70 ตร.ว.

931,000 บาท