ทรัพย์สินพร้อมขาย

ตัวกรอง
ค้นพบ 101 รายการ
ทรัพย์สินเด่น

สำนักงาน 4 ชั้น

259 ถนนรามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา สงขลา

0000-0-70.4 / 70.4 ตร.ว.

20,290,000บาท

ทรัพย์สินเด่น

สำนักงาน 3 ชั้้น

177/1 ถนนยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ แพร่

0000-1-80.0 / 180 ตร.ว.

27,000,000บาท

ทรัพย์สินเด่น

สำนักงาน 6 ชั้น

2993 โครงการวิสุทธานี ถ.ลาดพร้าว 101/3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

0000-0-56.4 / 56.4 ตร.ว.

36,000,000บาท

ทรัพย์สินเด่น

สำนักงาน 4 ชั้น

33/1 ถนนประตูชัย ต.เวียง อ.เมืองพะเยา พะเยา

0000-3-42.0 / 342 ตร.ว.

37,860,000บาท

ทรัพย์สินเด่น

สำนักงาน 3 ชั้้น

143/2 ถนนธนาลัย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย เชียงราย

0000-3-01.2 / 301.2 ตร.ว.

60,124,000บาท

สำนักงาน พื้นที่ภายในศูนย์การค้า

13/41 (106) ชั้น G ศูนย์การค้านวมินทร์มาร์เก็ตเพลส ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

2,390,000บาท