ทรัพย์สินพร้อมขาย

ตัวกรอง
ค้นพบ 317 รายการ

บ้านเดี่ยว ttb

61/1 ถนนอินทร์บุรี-หนองสุ่ม (ทล.3285) ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี สิงห์บุรี

0000-3-59.4 / 359.4 ตร.ว.

931,000บาท

บ้านเดี่ยว ttb

117 หมู่ 3 ถนนธาตุน้อย-นาเหนือ ต.โพนทอง อ.เรณูนคร นครพนม

0000-0-94.5 / 94.5 ตร.ว.

957,000บาท

บ้านเดี่ยว PAMCO

85 ซอยบ้านบุ่งคล้า ถนนสายขวาน้อย-บ้านบุ่งคล้า ต.บุ่งคล้า อ.เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

0000-0-82.4 / 82.4 ตร.ว.

964,000บาท

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ttb

99 ซอยสิทธิ์ประสงค์ 1 ถนนสิทธิ์ประสงค์ ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ เลย

0000-1-24.0 / 124 ตร.ว.

970,000บาท

บ้านเดี่ยว 1 ชั้น ttb

103 ซอยไม่มีชื่อ ถนนสายกุฉินารายณ์-นามน(ทล.2336) ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์

0000-1-94.0 / 194 ตร.ว.

1,082,000บาท

บ้านเดี่ยว ttb

22 หมู่ 4 ถนนสายบ้านคลองหมาก-บ้านโล๊ะใหญ่ ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา กระบี่

0000-0-86.0 / 86 ตร.ว.

1,111,000บาท