ทรัพย์สินพร้อมขาย

ตัวกรอง
ค้นพบ 314 รายการ
ทรัพย์สินขายแล้ว

บ้านเดี่ยว ttb

357 หมู่ 1 ถนนพรหมมุณี ต.สวาท อ.เลิงนกทา ยโสธร

0000-0-65.0 / 65 ตร.ว.

393,000บาท

บ้านเดี่ยว PAMCO

113 หมู่ 9 ถนนชัยภูมิ-ลาดใหญ่ (ทล.202) ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

0000-0-49.2 / 49.2 ตร.ว.

565,000บาท

บ้านเดี่ยว PAMCO

166 หมู่ 5 ซอยบ้านห้วยไคร้ 9 ถนนสายบ้านแม่สูนหลวง-บ้านห้วยไคร้ (อบจ.ชม.3013) ต.แม่คะ อ.ฝาง เชียงใหม่

0000-1-25.0 / 125 ตร.ว.

604,000บาท

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ttb

463/16 ถนนเลียบคลองส่งน้ำกองบิน 4 ต.ตาคลี อ.ตาคลี นครสวรรค์

0000-0-70.0 / 70 ตร.ว.

650,000บาท

บ้านเดี่ยว ttb

195 หมู่ 1 ถนนสายบ่อตรุ-ปากแตระ ต.บ่อตรุ อ.ระโนด สงขลา

0000-0-82.3 / 82.3 ตร.ว.

818,000บาท

บ้านเดี่ยว ttb

101 หมู่ 2 ถนนสายบ้านคำข่า-บ้านไหล่สูง (อบ.4028) ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล อุบลราชธานี

0000-1-14.0 / 114 ตร.ว.

830,000บาท