ทรัพย์สินพร้อมขาย

ตัวกรอง
ค้นพบ 799 รายการ

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้

357 หมู่ 1 ถนนพรหมมุณี ต.สวาท อ.เลิงนกทา ยโสธร

0000-0-65.0 / 65 ตร.ว.

277,000บาท

ห้องชุด

130/129 อาคารบี อาคารชุดมหานครธานี 2 ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 9 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

0000-0-00.0 / 26.97 ตร.ม.

364,100บาท

ห้องชุด

ห้องชุดเลขที่ 130/130 อาคารบี อาคารชุดมหานครธานี 2 ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 9 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

0000-0-00.0 / 26.97 ตร.ม.

364,100บาท

บ้านแฝด 1 ชั้น

139/90 หมู่บ้านแก้งคร้อเมืองทอง ถนนสายชัยภูมิ-ชุมแพ (ทล.201) ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ

0000-0-30.0 / 30 ตร.ว.

369,000บาท

โกดัง

ถนนสายบ้านไหล่ทุ่ง-บ้านคำข่า ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล อุบลราชธานี

0000-0-57.0 / 57 ตร.ว.

373,000บาท

ที่ดินเปล่า

ถนนเทศบาล 16 ซอย 1 ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด ตรัง

0000-1-07.0 / 107 ตร.ว.

428,000บาท