ค้นหาทรัพย์สินที่ตรงใจคุณ

ทรัพย์สินเด่น

สำนักงาน 3 ชั้้น ttb
ทรัพย์สินเด่น

สำนักงาน 3 ชั้้น ttb

177/1 ถนนยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ แพร่

0000-1-80.0 / 180 ตร.ว.

27,460,000บาท

B12746
สำนักงาน 4 ชั้น  ttb
ทรัพย์สินเด่น

สำนักงาน 4 ชั้น ttb

33/1 ถนนประตูชัย ต.เวียง อ.เมืองพะเยา พะเยา

0000-3-42.0 / 342 ตร.ว.

35,500,000บาท

B12745
สำนักงาน 3 ชั้้น ttb
ทรัพย์สินเด่น

สำนักงาน 3 ชั้้น ttb

143/2 ถนนธนาลัย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย เชียงราย

0000-3-01.2 / 301.2 ตร.ว.

59,670,000บาท

B12744
สำนักงาน 4 ชั้น  ttb
ทรัพย์สินเด่น

สำนักงาน 4 ชั้น ttb

259 ถนนรามวิถี , ถนนไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา สงขลา

0000-0-70.4 / 70.4 ตร.ว.

21,300,000บาท

B12691