ค้นหาทรัพย์สินที่ตรงใจคุณ

ทรัพย์สินเด่น

สำนักงาน 6 ชั้น
ทรัพย์สินเด่น
ทรัพย์สินขายแล้ว

สำนักงาน 6 ชั้น

2993 โครงการวิสุทธานี ถ.ลาดพร้าว 101/3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

0000-0-56.4 / 56.4 ตร.ว.

36,000,000บาท

B12750
สำนักงาน 3 ชั้้น
ทรัพย์สินเด่น

สำนักงาน 3 ชั้้น

177/1 ถนนยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ แพร่

0000-1-80.0 / 180 ตร.ว.

27,000,000บาท

B12746
สำนักงาน 4 ชั้น
ทรัพย์สินเด่น

สำนักงาน 4 ชั้น

33/1 ถนนประตูชัย ต.เวียง อ.เมืองพะเยา พะเยา

0000-3-42.0 / 342 ตร.ว.

37,860,000บาท

B12745
สำนักงาน 3 ชั้้น
ทรัพย์สินเด่น

สำนักงาน 3 ชั้้น

143/2 ถนนธนาลัย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย เชียงราย

0000-3-01.2 / 301.2 ตร.ว.

60,124,000บาท

B12744
สำนักงาน 4 ชั้น
ทรัพย์สินเด่น

สำนักงาน 4 ชั้น

259 ถนนรามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา สงขลา

0000-0-70.4 / 70.4 ตร.ว.

20,290,000บาท

B12691