โอนเงิน

ต้องการโอนเงินเมื่อไหร่ก็โอนได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นการโอนระหว่างบัญชีของตนเอง หรือโอนให้บุคคลอื่น สามารถเลือกได้ว่าจะโอนไปยังเลขที่บัญชี, เบอร์โทรศัพท์มือถือ, หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้สมัครบริการ พร้อมเพย์ และสามารถโอนไปยังบัญชี E-Wallet ผ่านบริการพร้อมเพย์ นอกจากนั้น ยังสามารถตั้งรายการโอนล่วงหน้า หรือสั่งโอนซ้ำรายการเดิมได้อย่างง่าย ๆ เพื่อตอบโจทย์ความคล่องตัวสูงสุดในการทำธุรกรรม

ขั้นตอนโอนเงินไปยังหมายเลขบัญชี

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

1. เลือกเมนู "โอนเงิน" จากเมนูหลักด้านซ้าย

2. เลือกเมนูโอนเงินไปยัง บัญชี /หมายเลขโทรศัพท์/เลขบัตรประชาชน/Tax ID/E-Wallet ที่ต้องการ

3. เลือกบัญชีที่ต้องการโอนเงิน

4. ใส่เลขบัญชี /หมายเลขโทรศัพท์/เลขบัตรประชาชน/Tax ID/E-Wallet
หรือกดไอคอน เพื่อเลือกชื่อบัญชีหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่บันทึกได้

5.ใส่จำนวนเงินที่ต้องการโอน

6. ตรวจสอบความถูกต้องและกด "ยืนยัน"

7. ยืนยันการทำรายการ โดยพิมพ์รหัส OTP ที่ได้รับผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่ได้ทำการลงทะเบียนในรูปแบบ SMS แล้วกด "ยืนยัน"

8.หลังจากทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลการโอนเงิน สามารถ บันทึก การทำรายการ ,สั่งพิมพ์ หรือแชร์ไปยังผู้รับเงินจากแถบเมนูด้านบน