ข่าวสารถึงฉัน

ในเมนู “ข่าวสารถึงฉัน” ท่านสามารถติดตามข่าวสารสำคัญต่างๆ ของ ทีเอ็มบีธนชาต ได้ง่ายๆ ผ่านเมนู “จดหมาย” และสามารถตรวจสอบการแจ้งเตือนต่างๆในการทำธุรกรรม เช่น การโอนเงิน, เติมเงิน และ ชำระเงิน ได้โดยผ่านเมนู “ข้อความแจ้งเตือน”

วิธีการใช้งานข้อความแจ้งเตือน

  • 1
  • 2
  • 3

1. กดเลือกเมนู “ข่าวสารถึงฉัน” จากหน้าเมนูหลัก เมนูย่อยจะปรากฏที่ด้านล่าง ให้กดเลือก “ข้อความแจ้งเตือน” เพื่อดู การแจ้งเตือนต่างๆในการทำธุรกรรม

2. ท่านจะถูกนำสู่หน้า “ข้อความแจ้งเตือน” โดยในหน้านี้จะประกอบไปด้วยข้อความแจ้งเตือนต่างๆสำหรับท่าน ถ้าท่านต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถกดเข้าไปที่รายการธุรกรรมนั้นๆ ได้ทันที

3. รายละเอียดการแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้น

วิธีการลบข้อความแจ้งเตือน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

1. ท่านสามารถกดไอคอนถังขยะ จากหน้า “ข้อความแจ้งเตือน”

2. กล่องตัวเลือกด้านหน้าข้อความจะปรากฏขึ้น ให้ท่านกดเลือกข้อความที่ต้องการจะลบ โดยระบบจะทำเครื่องหมายถูก สำหรับข้อความที่ได้ทำการเลือกแล้ว

3. กดไอคอนถังขยะ อีกครั้ง เพื่อดำเนินการลบ

4. โดยระบบจะสอบถามท่านอีกครั้งว่ายืนยันการลบข้อความแจ้งเตือนหรือไม่ ให้ตอบ “ยืนยัน” เพื่อทำการลบ

วิธีการใช้งานจดหมาย

  • 1
  • 2
  • 3

1. กดเลือกเมนู “ข่าวสารถึงฉัน” จากหน้าเมนูหลัก เมนูย่อยจะปรากฏที่ด้านล่าง ให้กดเลือก “จดหมาย” เพื่อรับทราบข่าวสารต่างๆจากธนาคาร

2. ท่านจะถูกนำสู่หน้า “จดหมาย” โดยในหน้านี้จะประกอบไปด้วย ข่าวสารต่างๆจากทางธนาคาร

3. ถ้าท่านต้องการ อ่านข้อความ สามารถกดเข้าไปที่จดหมายนั้นๆ ได้ทันที

*กรณีที่ท่านต้องการลบข้อความ สามารถใช้วิธีการเดียวกับกรณีลบข้อความแจ้งเตือน