การเพิ่ม/แก้ไขบัญชีของฉัน

ท่านสามารถทำการเพิ่ม/ลบ บัญชีของท่านได้ดังนี้

การเพิ่มบัญชี

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

1. ไปที่เมนู “ตั้งค่า” เลือก “บัญชีของฉัน” และกดไอคอน

2. ใส่รายละเอียดบัญชี ได้แก่ “ธนาคาร” “ประเภทบัญชี” “เลขที่บัญชี” “ชื่อเรียกแทนบัญชี” และกดถัดไป

3. ยืนยันการทำรายการโดยพิมพ์รหัส OTP ที่ได้รับผ่านทาง SMS จากโทรศัพท์มือถือที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนแล้วกด “ยืนยัน”

4. ทำรายการสำเร็จ หากต้องการเพิ่มบัญชีอีกครั้งสามารถกดเพิ่มบัญชีในหน้านี้ได้ทันที

การแก้ไข/ลบบัญชี

  • 1
  • 2
  • 3

1. ไปที่เมนู “ตั้งค่า” เลือก “บัญชีของฉัน” และกดเลือกบัญชีที่ต้องการ

2. เลือกไอคอน ถ้าต้องการลบบัญชี หรือไอคอน ถ้าต้องการแก้ไขชื่อเรียกแทนบัญชี

3. กดยืนยันการทำรายการ

การใช้งาน ทีทีบี อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ในหัวข้ออื่นๆ