การตั้งค่าต่างๆ

สามารถตั้งค่าการใช้งานต่างๆ ใน ttb internet banking ได้ดังนี้


การดู / แก้ไขข้อมูลของฉัน

สามารถเข้าไปที่เมนู “ข้อมูลของฉัน” โดยกดที่ “ตั้งค่า” และเลือกที่เมนูย่อยด้านล่างที่หัวข้อ “ข้อมูลของฉัน”ในเมนู “ข้อมูลของฉัน” สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้งานต่าง ๆ ได้  เช่น

 1. - การแก้ไขภาพ และข้อมูลส่วนตัว
 2. - การเปลี่ยนแปลง User ID
 3. - การเปลี่ยนแปลง Password
 4. - การเปลี่ยนวงเงินทำธุรกรรมต่อวัน

การแก้ไขภาพ และข้อมูลส่วนตัว

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

1.เข้าไปที่เมนู “ข้อมูลของฉัน” โดยกดที่ “ตั้งค่า” และเลือกที่เมนูย่อยด้านล่างที่หัวข้อ “ข้อมูลของฉัน”

2. ในหน้า “ข้อมูลของฉัน” จะเห็นข้อมูลส่วนตัว

3. หากต้องการแก้ไข ภาพ หรือ ข้อมูลติดต่อ, อีเมล, Facebook ID ให้กดที่ไอคอนดินสอ

4. เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ทำการกด “บันทึก”

5. ยืนยันการทำรายการ โดยพิมพ์รหัส OTP ที่ได้รับผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนในรูปแบบ SMS แล้วกด “ยืนยัน”

7. ยืนยันการทำรายการ โดยพิมพ์รหัส OTP ที่ได้รับผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนในรูปแบบ SMS แล้วกด “ยืนยัน”

การเปลี่ยนแปลง User ID

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

1. สามารถเข้าไปที่เมนู “ข้อมูลของฉัน” โดยกดที่ “ตั้งค่า” และเลือกที่เมนูย่อยด้านล่างที่หัวข้อ “ข้อมูลของฉัน”

2. เลือก “ข้อมูลของฉัน” และ เลือก “เปลี่ยน User ID” โดยกดที่ไอคอนดินสอ

3. ใส่ User ID ปัจจุบัน และตั้ง User ID ใหม่ โดยสามารถดูคำแนะนำได้จากการกดไอคอนคำถาม และกด “บันทึก”

4. ยืนยันการทำรายการ โดยพิมพ์รหัส OTP ที่ได้รับผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่ได้ทำการลงทะเบียนในรูปแบบ SMS แล้วกด “ยืนยัน”

การเปลี่ยนแปลง Password

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

1. สามารถเข้าไปที่เมนู “เมนูของฉัน” โดยกดที่ “ตั้งค่า” และเลือกที่เมนูย่อยด้านล่างที่หัวข้อ “ข้อมูลของฉัน”

2. ในเมนู “ข้อมูลของฉัน” สามารถการเปลี่ยนแปลง Password ได้ โดยดูที่หัวข้อเปลี่ยนพาสเวิร์ด กดที่ไอคอนดินสอ

3. ใส่ Password ปัจจุบัน และ Password ใหม่ โดยสามารถดูคำแนะนำได้จากการกด และกด “บันทึก”

4. ใส่รหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS ของโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ และกดยืนยัน เพื่อยืนยันการเปลี่ยน Password

การเปลี่ยนวงเงินทำธุรกรรมต่อวัน

 • 1
 • 2
 • 3

1. เลือก “วงเงินทำธุรกรรมต่อวัน” โดยกดที่ไอคอน ดินสอ

2. กำหนดวงเงินสูงสุดในการทำธุรกรรมต่อวัน และกด “บันทึก"

3. ยืนยันการทำรายการโดยพิมพ์รหัส OTP ที่ได้รับผ่านทาง SMS จากโทรศัพท์มือถือที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้วกด “ยืนยัน”