ขั้นตอนการเปิดใช้บริการ ttb internet banking ครั้งแรก

ขั้นตอนการเปิดใช้บริการ

1. ไปที่ www.ttbdirect.com  และคลิกที่เมนู “เข้าใช้งานครั้งแรก”

2. คลิกเลือก “ttb internet banking ” เพื่อลงทะเบียนเริ่มใช้งาน

3. กรอก “รหัสเริ่มใช้งาน” ที่ได้รับทาง SMS เลขที่บัญชีเงินฝาก และเลขที่บัตรประชาชน

4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และกด “ ยืนยัน ”

5. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับผ่านทาง SMS เพื่อยืนยันการทำรายการ

6. ตั้งรหัส User ID & Password และกดยืนยัน

7. ระบุอีเมลของท่าน และกดยืนยัน
(เมื่อกรอกอีเมลแล้ว ระบบจะทำการส่งรหัสยืนยันไปยังอีเมลดังกล่าว กรุณานำรหัสยืนยันที่ได้รับมากรอกที่จอเพื่อยืนยันอีเมล)


*สามารถกดปุ่ม “ส่งอีกครั้ง” ได้หลังจากมีการส่งรหัสไปแล้ว 60 วินาที โดยสามารถทำการส่งใหม่ได้ 3 ครั้ง
เมื่อส่งแล้วจะมีข้อความแจ้งเตือน เพียงเท่านี้ ก็สามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน ttb internet banking ได้ทันที