ติดต่อ ทีเอ็มบีธนชาต

ติดต่อทีเอ็มบีธนชาต

ท่านสามารถติดต่อ ทีเอ็มบีธนชาต เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็นได้ดังนี้

ขั้นตอนการติดต่อสามารถทำได้ดังนี้

  • 1
  • 2
  • 3

1. กดเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่าง และเลือก “ติดต่อเรา”

2. ท่านในช่องติดต่อเรา ให้เลือกหัวข้อที่ท่านต้องการติดต่อ และเขียนข้อความที่ท่านต้องการติดต่อ และระบุช่องทางที่ต้องการให้ธนาคารติดต่อกลับ

3. นอกจากนี้ในช่อง “ข้อเสนอแนะ” ท่านสามารถ เลือกไอคอนแสดงความรู้สึกที่มีต่อ ทีเอ็มที ทัช และ เขียนข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้ทางเราพัฒนาระบบให้ดียิ่งขั้น