บริการด้านเช็ค

ทำรายการเรียกเช็คคืนและระงับเช็คได้ง่าย ๆ ผ่านบริการ ttb internet banking

ขั้นตอนการเรียกเช็คคืน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

1. เลือกเมนู “บริการพิเศษ” จากเมนูหลักด้านซ้าย และเลือก “บริการด้านเช็ค” ในเมนูย่อยด้านล่าง

2. ในหน้า บริการด้านเช็ค ท่านสามารถตรวจสอบรายการเช็คคืน
โดยเลือกบัญชีที่ต้องการทางหน้าจอด้านขวาโดยการเลื่อนบน หรือ ล่าง

3. เมื่อเลือกบัญชีที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว บัญชีนั้นจะปรากฏอยู่ที่หน้าจอกลาง กดถัดไป ถ้าข้อมูลถูกต้อง

4. หน้าจอจะปรากฏรายการธุรกรรมทางด้านเช็ค ย้อนหลังสูงสุด 6 เดือน โดยสามารถเลือกกำหนดช่วงระยะเวลาที่ต้องการให้แสดงได้ด้วยตนเอง

ขั้นตอนการระงับเช็ค

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

1. เลือกเมนู “บริการพิเศษ” จากเมนูหลักด้านซ้ายและเลือก “บริการด้านเช็ค” ในเมนูย่อยด้านล่าง

2. กดที่แถบ “ระงับเช็ค” และเลือกบัญชีที่ต้องการทางหน้าจอทางด้านขวา
โดยการเลื่อนบน หรือ ล่าง และพิมพ์เลขที่เช็คที่ต้องการระงับ จากนั้นกด “ถัดไป”

3. หน้าจอจะปรากฎรายละเอียดของเช็คที่ต้องการระงับ หากต้องการระงับเช็ค กด "ระงับเช็ค"

4. ยืนยันการทำรายการ โดยพิมพ์รหัส OTP ที่ได้รับผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่ได้ทำการลงทะเบียนในรูปแบบ SMS แล้วกด “ยืนยัน”

5. ระบบจะแสดงสถานะการระงับเช็คว่าสามารถทำการระงับได้หรือไม่