ปฏิทินธุรกรรม

สามารถเรียกดูรายการทำธุรกรรมย้อนหลัง, ตรวจสอบรายการธุรกรรมที่ตั้งไว้ล่วงหน้า หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ได้ผ่านเมนู ปฏิทินธุรกรรม (My Activity) ใน ttb internet banking ได้ง่ายขึ้น และอำนวยความสะดวกให้สามารถดูรายการย้อนหลัง “ได้สูงสุด 6 เดือน”

ขั้นตอนการใช้งานปฏิทินธุรกรรม

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

1. หลังจากที่ท่านทำการ ล็อคอิน ท่านจะพบกับปฏิทินธุรกรรมแบบย่อทางขวามือ ท่านสามารถกด “รายละเอียดทำธุรกรรม” เพื่อดูรายละเอียดปฏิทินธุรกรรมรูปแบบเต็มได้

2. ในหน้าจอ “รายละเอียดทำธุรกรรม” จะแสดงรายละเอียดโดยถ้าวันใดมีข้อมูลการทำรายการจะมีการแสดงไอคอน ดังนี้

ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกรูปแบบการแสดงข้อมูล ได้ 3 รูปแบบคือ

รูปแบบที่ 1 ธุรกรรมย้อนหลัง

3. รูปแบบที่ 2 ปฏิทินธุรกรรม

4. รูปแบบที่ 3 รายการล่วงหน้า

5. ถ้าท่านต้องการ ดูรายการทำธุรกรรม วันใด สามารถกดเลือกไปที่วันนั้นๆ รายละเอียดของธุรกรรมในวันที่ท่านเลือกจะปรากฏขึ้นทางหน้าจอด้านขวา

ซึ่งในหน้าจอทางด้านขวานี้ ท่านสามารถกด เพื่อเลือกค้นหาประเภทธุรกรรมที่ท่านต้องการได้

6.ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของธุรกรรมทางด้านขวาที่ท่านต้องการได้ โดยคลิกเลือกรายการธุรกรรมนั้นๆ

7. รายละเอียดของธุรกรรมนั้นๆจะปรากฏขึ้น

8. กรณีที่ท่านอยากจะเปลี่ยนแปลงรายการทำธุรกรรมที่ตั้งไว้ล่วงหน้า สามารถทำรายการได้โดย คลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่ “รายการล่วงหน้า” จากนั้นเลือกรายการธุรกรรมที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

9. แล้วกดไอคอน หรือ หากต้องการลบรายการทำธุรกรรมสามารถกดไอคอน

10.เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ต้องการ เช่นกรณีนี้สามารถเปลี่ยนจำนวนเติมเงิน จาก 100 บาท เป็น 50 บาท

11. เมื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว กด “ถัดไป”

12. ยืนยันการทำรายการ โดยพิมพ์รหัส OTP ที่ได้รับผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนในรูปแบบ SMS แล้วกด “ยืนยัน” เพื่อเสร็จสิ้นการทำรายการ