บริการด้านการประกัน

สำหรับลูกค้าธนาคารที่ใช้บริการ แอป ttb touch ได้ เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ประกันผ่านทางธนาคาร สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ได้เอง ไม่ต้องกังวลการผิดชำระเพราะมีการแจ้งเตือนการชำระเบี้ยประกันภัย และเป็นอีกช่องทางในการชำระเบี้ยประกันภัยได้อย่างสะดวก โดยไม่ต้องใช้กรอกข้อมูลใดๆเพื่อการชำระเบี้ยประกันภัย มั่นใจได้ว่าชำระเบี้ยประกันภัยได้ถูกต้อง 100 % และยังเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสามารถส่งคำสั่งขอเอกสารประกอบการยื่นภาษีได้ด้วยตนเองอย่างง่าย ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง (ภายใต้เงื่อนไขและช่วงเวลาที่ธนาคารกำหนด)

บริการด้านข้อมูลรายละเอียดกรมธรรม์ประกัน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

1. หลังจากล็อกอินเข้าสู่ แอป ttb touch ท่านจะพบกับหน้า "สรุปบัญชีของฉัน"  เลื่อนลงมาด้านล่าง กดที่ "แผนประกันของฉัน"

2. ที่หน้า แผนประกันของฉัน จะแสดงรายชื่อกรมธรรม์และข้อมูลทุนประกันรวมที่ท่านได้ซื้อผ่านทางธนาคาร หากใกล้ถึงวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกัน ระบบจะทำการแสดงสัญลักษณ์เตือน โดยสามารถกดที่รายชื่อกรมธรรม์ เพื่อเข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม

3. ระบบจะทำการแสดงข้อมูลรายละเอียดข้อมูลกรมธรรม์ให้ทราบ หากอยู่ในช่วงถึงกำหนดชำระเบี้ยประกันระบบปรากฏ ปุ่ม "จ่ายบิล" เพื่อให้ท่านสามารถชำระเงินค่าเบี้ยประกันจากบัญชีที่ท่านต้องการได้ทันที

4. ระหว่างวันที่ 20 มกราคม - 30 เมษายนของทุกปี (ภายใต้เงื่อนไขและช่วงเวลาที่ปริษัทประกันกำหนด) ระบบจะปรากฏ ปุ่ม "หนังสือรับรอง" ให้ท่านสามารถส่งคำสั่งขอหนังสือรับรองการซื้อหน่วยกรมธรรม์ได้ โดยทางบริษัทประกันจะส่งหนังสือรับรองไปยังอีเมลที่ท่านให้ไว้ภายใน 7 วันทำการ ซึ่งหนังสือรับรองนี้สามารถใช้เป็นหลักฐานในการยื่นภาษี ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91