สรุปบัญชีของฉัน

สรุปบัญชีของฉัน คือหน้าหลักสำหรับ ttb internet banking ซึ่งจะเห็นบัญชีที่เปิดไว้กับ ttb ทั้ง บัญชีเงินฝาก, บัตรเครดิต กองทุน และสินเชื่อประเภทต่าง ๆ ทั้งนี้ สำหรับบัญชีเงินฝาก ระบบจะแสดงสัดส่วนเงินฝากแบ่งเป็น บัญชีเพื่อใช้, บัญชีเพื่อออม บัญชีฝากประจำ และกองทุน เพื่อช่วยให้สามารถบริหารเงินได้สะดวกขึ้นเพราะเห็นสัดส่วนของเงินในแต่ละประเภทบัญชีได้อย่างชัดเจน

ขั้นตอนการใช้บริการ สรุปบัญชีของฉัน

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

1. เมนูสรุปบัญชีของฉันจะแสดงในหน้าจอกลางที่ โดยจะสรุปรายละเอียดทางบัญชีใน ttb

2. หากต้องการดูรายละเอียดบัญชีสามารถคลิกที่บัญชีนั้น ๆ เพื่อให้หน้าจอทางขวาสุดแสดงรายละเอียดบัญชีที่เลือก
โดยสามารถเลือกที่จะทำธุรกรรม โอนเงิน, จ่ายบิล หรือเติมเงินได้ทันที

3. ในหน้าจอแสดงรายละเอียดของบัญชีทางด้านขวา สามารถกด เรียกดูรายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลังได้สูงสุดถึง 12 เดือน โดยการกดที่ “รายการเดินบัญชี”

4. นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกบันทึกรายการเป็นไฟล์ pdf, พิมพ์เอกสาร หรือบันทึกเป็นไฟล์เอกสารได้