โอนเงินพร้อมเพย์ ไป Tax ID
โอนเงินพร้อมเพย์ ไป Tax ID
  โอนเงินกับแอป ttb touch ได้ง่ายๆ จะโอนผ่านเลขบัญชี , เบอร์มือถือ,เลขบัตรประชาชน, เลขผู้เสียภาษี, บัญชี E-Wallet ตั้งโอนล่วงหน้า โอนต่างประเทศ หรือสั่งโอนซ้ำรายการก็ทำได้สะดวก
 • 1
  กดปุ่มเมนูซ้ายมือบน  >  เลือก “โอนเงิน”
 • 2
  กดปุ่มเมนู  “เลขประจำตัวผู้เสียภาษี”
 • 3
  กรอกเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้รับเงิน ระบุจำนวนเงิน และกดปุ่ม “ถัดไป”
 • 4
  ตรวจสอบข้อมูล กดปุ่ม “ยืนยัน”
 • 5
  ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก
 • 6
  ระบบจะแสดงการทำรายการสำเร็จ พร้อมบันทึกภาพสลิปอัตโนมัติ หรือแชร์ภาพสลิปได้