โอนเงิน ไปบัญชีธนาคาร
โอนเงิน ไปบัญชีธนาคาร
  โอนเงินกับแอป ttb touch ได้ง่ายๆ จะโอนผ่านเลขบัญชี , เบอร์มือถือ,เลขบัตรประชาชน, เลขผู้เสียภาษี, บัญชี E-Wallet ตั้งโอนล่วงหน้า โอนต่างประเทศ หรือสั่งโอนซ้ำรายการก็ทำได้สะดวก
 • 1
  หน้าหลัก กดเลือกบัญชี > กดปุ่ม ”โอนเงิน”
 • 2
  กดปุ่มเมนู “บัญชี”
 • 3
  เลือกธนาคารปลายทาง ใส่เลขบัญชีปลายทาง ระบุจำนวนเงิน และกดปุ่ม “ถัดไป”
  - สามารถเลือกบัญชีผู้รับเงินที่เคยบันทึกไว้ จากไอคอนสมุดรายชื่อ
  - สามารถตั้งเวลาโอนเงินล่วงหน้าเป็นแบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปีได้
 • 4
  ตรวจสอบข้อมูล กดปุ่ม “ยืนยัน”
 • 5
  ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก
 • 6
  ระบบจะแสดงการทำรายการสำเร็จ พร้อมบันทึกภาพสลิปอัตโนมัติ หรือแชร์ภาพสลิปได้
  ( สามารถเพิ่มรายชื่อโปรด โดยกด “เพิ่มรายการโปรด” )
 • หมายเหตุุ :
  สามารถใช้บัญชี ME SAVE โอนเงินออกไปบัญชีปลายทาง ที่อยู่ใน “บัญชีของฉัน” (กรณีเป็นบัญชีต่างธนาคารได้)