เติมเงิน
เติมเงิน
  ทำธุรกรรมเติมเงินต่างๆ ผ่านแอป ttb touch ได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งการเติมเงินบัตรทางด่วน หรือเติมเงินมือถือ
 • 1
  หน้าหลัก กดเลือกบัญชี > กดปุ่ม “เติมเงิน”
 • 2
  เลือกผู้ให้บริการที่ต้องการเติมเงิน
 • 3
  กรอกรายละเอียดผู้รับเติมเงิน และระบุจำนวนเงิน > กดปุ่ม  “ถัดไป”
  – สามารถเปลี่ยนบัญชีที่ต้องการเติมเงินได้โดยเลื่อนบัญชีด้านบน
  – สามารถตั้งเวลาเติมเงินล่วงหน้าเป็นแบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปีได้
 • 4
  ตรวจสอบข้อมูล กดปุ่ม  “ยืนยัน”  และ กรอกรหัสผ่าน 6 หลัก
 • 5
  ระบบจะแสดงการทำรายการสำเร็จ พร้อมบันทึกภาพสลิปอัตโนมัติ และแชร์ภาพสลิปได้
  ( หากต้องการบันทึกชื่อผู้ให้บริการรายนี้ในระบบ กดปุ่ม “เพิ่มในบิลของฉัน” )

  หมายเหตุ : สำหรับ Easy Pass จะแสดงยอดเงินคงเหลือให้ท่าน
 • กรณีต้องการเพิ่มผู้ให้บริการเติมเงิน
 • 1
  ที่หน้าหลัก กดเลือก  “เมนู” >  “ตั้งค่า” >  “เติมเงิน”
 • 2
  กดเครื่องหมาย + ขวามือบน
 • 3
  เลือกผู้ให้บริการจากไอคอนขวามือ ตั้งชื่อเรียกแทนผู้ให้บริการ และหมายเลขอ้างอิง และกด “ถัดไป”
 • 4
  ระบบจะแสดงหน้าจอเติมเงินของฉัน กด “ยืนยัน” และ กรอกรหัสผ่าน 6 หลัก
 • 5
  ระบบจะแสดงการทำรายการบันทึกผู้เติมเงินสำเร็จ