เช็กความเคลื่อนไหว บัญชี Smart Port
เช็กความเคลื่อนไหว บัญชี Smart Port
  ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว สามารถซื้อ/ขาย กองทุนรวมภายใน แอป ttb touch ได้ พร้อมติดตามข้อมูลกำไร/ขาดทุนได้ทุกที่ ทุกเวลา และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการยื่นภาษีได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • 1
  เลือก  “กองทุนรวม”  ในหน้าสรุปบัญชี  > กด “กองทุนของฉัน”  > กด  “ttb Smart Port”
 • 2
  เลือก “บัญชีลงทุน”
 • 3
  ระบบแสดง“มูลค่าเงินลงทุนปัจจุบัน”
 • 4
  ระบบแสดง“พอร์ตการลงทุน”
 • 5
  ระบบแสดง  “รายชื่อกองทุน”   แยกตามประเภทสินทรัพย์ และ “มูลค่าเงินลงทุนปัจจุบัน”