ขอรหัสกดเงินสด
ขอรหัสกดเงินสด
  คุณสามารถขอรับรหัสบัตรกดเงินสด เรดดี้แคช ได้ผ่านทางแอป ttb touch โดยรหัสจะถูกจัดส่งให้ลูกค้าตามที่อยู่ ภายใน 7 วัน
 • * หมายเหตุ :  หากท่านขอรหัสกดเงินสดเรียบร้อยแล้ว ท่านจะไม่สามารถขอรหัสกดเงินสด หรือ ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงรหัสกดเงินสดได้ภายใน 7 วันทำการ
 • 1
  กดปุ่มเมนูซ้ายมือบน > กด "ตั้งค่า" > กด “จัดการบัตร” 
 • 2
  เลือกบัตรกดเงินสดที่ต้องการขอรหัสกดเงินสดใหม่
 • 3
  กด  “ขอรหัสกดเงินสด”
 • 4
  ตรวจสอบที่อยู่สำหรับจัดส่งรหัสใหม่ แล้วกด  “ยืนยัน”
 • 5
  ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก แล้วกด   “ยืนยัน”
 • 6
  ระบบจะแสดงการทำรายการสำเร็จ