ออกบัตรเพิ่ม
ออกบัตรเพิ่ม
  สามารถขอออกบัตรเดบิตใบใหม่ ได้ในช่วงเวลา 6.00 น. - 22.00 น. และหากท่านทำการเปิดใช้งานบัตรแล้ว บัญชีออมทรัพย์เดิมของท่าน จะถูกเปลี่ยนเป็นบัญชี all free เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน
 • 1
  เลือก  “บัญชีออมทรัพย์”  ที่ต้องการออกบัตรเพิ่ม ในหน้าสรุปบัญชี และกดปุ่ม  “รายละเอียด”
 • 2
  กด “บัตรเดบิต”
 • 3
  เลือกเปิดบัตรแบบที่ต้องการ ( การขอออกบัตรเพิ่มจะเป็นบัญชี all free เท่านั้น ) ได้แก่
  - บัตรเดบิต ออลล์ฟรี ดิจิทัล
  - บัตรเดบิต ออลล์ฟรี
  - ชิปแทนเงินสด WAVE
 • 4
  กรณีเลือกบัตรเดบิต ออลล์ฟรี ดิจิทัล
  4.1 ระบบจะแสดงรายละเอียดของบัตรเดบิตที่ท่านเลือก และกดปุ่ม “ถัดไป”
  4.2 อ่านข้อตกลงและเงื่อนไข กดปุ่ม “ยอมรับ”
  4.3 อ่านรายละเอียดการออกบัตรเดบิตใหม่ และกด “ยืนยัน”
  4.4 ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก
  4.5 ระบบจะแสดงการทำรายการสำเร็จ
 • 5
  กรณีเลือกบัตรเดบิตบัตรเดบิต ออลล์ฟรี หรือ ชิปแทนเงินสด WAVE
  5.1 อ่านข้อตกลงและเงื่อนไข กดปุ่ม “ยอมรับ”
  5.2 ตรวจสอบข้อมูลที่อยู่จัดส่ง และกด “ยืนยัน” ในการออกบัตรเพิ่ม
  5.3 ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก
  5.4 ระบบจะแสดงการทำรายการสำเร็จ และบัตรใหม่จะถูกจัดส่งไปทางไปรษณีย์ที่ท่านแจ้งไว้ ภายใน 7 วันทำการ
 • หมายเหตุ :  1 บัญชีสามารถออกบัตรเดบิต ได้สูงสุด 5 ใบ ได้แก่ บัตรเดบิต ออลล์ฟรี 2 ใบ, ชิปแทนเงินสด WAVE 2 ใบ และ บัตร ออลล์ฟรี ดิจิทัล อีก 1 ใบ ในกรณีบัญชีเดิมและบัตรเดิมไม่ใช่บัญชีออลล์ฟรี ระบบจะออกบัตรเพิ่มเป็นออลล์ฟรี และหลังจากที่เปิดใช้งานบัตรเดบิตใบใหม่ บัญชีเดิมจะถูกเปลี่ยนเป็นบัญชีออลล์ฟรี และบัตรใบเดิมทุกใบที่ผูกไว้กับบัญชีเดิมจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติในวันถัดไป