สมัครที่สาขา
สมัครที่สาขา
  เริ่มต้นใช้งานได้ง่ายๆ ด้วยวิธีสมัครผ่านสาขา
  สิ่งที่ต้องเตรียมไปสาขา: บัตรประชาชน และสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน (หากมีเพียงบัญชีกระแสรายวันอย่างเดียว กรุณาติดต่อสาขาที่ท่านเปิดบัญชีเท่านั้น)
  ในขั้นตอนสมัครกรุณาทำตามเงื่อนไขนี้
 • - อุปกรณ์ที่ใช้งานต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับ ttb
 • - ปิดสัญญาณ WiFi และเปิดใช้งานผ่าน 3G/4G/5G
 • 1
  เลือกสมัครด้วย “รหัสเริ่มใช้งาน”
 • 2
  อ่านข้อตกลงและเงื่อนไข และกด “ยอมรับ” > กด “ถัดไป”
 • 3
  กรอกข้อมูล
  - รหัสเริ่มใช้งาน (เจ้าหน้าที่สาขาจะจัดส่งให้ท่านทาง SMS)
  - เลขประจำตัวประชาชน หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง
 • 4
  ตรวจสอบข้อมูล และกด “ถัดไป”
 • 5
  ใส่รหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS กดปุ่ม “ยืนยัน”
 • 6
  ตั้งรหัสผ่าน 6 หลัก พร้อมยืนยันอีกรอบ แล้วกดปุ่ม  “ถัดไป”
 • 7
  ระบบจะแสดงการสมัครเข้าใช้งานสำเร็จ และเข้าใช้งานได้ทันที