สมัคร/แก้ไข PromptPay
สมัคร/แก้ไข PromptPay
  บริการใหม่ ที่ให้ท่านใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือหรือเลขบัตรประชาชนแทนเลขบัญชี ในการรับเงิน โอนเงินง่าย รวดเร็วและปลอดภัย
 • 1
  กดปุ่มเมนูซ้ายมือบน  >  กด “ตั้งค่า”  >  กด “บริการ พร้อมเพย์”
 • 2
  กด  “ถัดไป”  เพื่อลงทะเบียน
 • 3
  เลือกปุ่ม  “เปิด”  เบอร์โทรศัพท์มือถือและหมายเลขบัตรประชาชน  >  กด  “ถัดไป”
  ( กรณีที่หมายเลขใดหมายเลขหนึ่ง ได้มีการผูกกับบัญชีอื่นแล้ว ท่านจะต้องไปทำการยกเลิกที่ธนาคารของบัญชีนั้นๆก่อน ถึงจะสามารถสมัครได้ )
 • 4
  เลือกบัญชีที่ต้องการผูกเพื่อรับเงินโอน > กดปุ่ม “ตกลง”
 • 5
  ใส่รหัส  OTP ที่ได้รับทาง SMS > กด  “ยืนยัน”
 • 6
  ระบบจะแสดงการทำรายการสำเร็จ