สมัครใช้ ttb Internet Banking
สมัครใช้ Internet Banking
 • 1
  กดปุ่มเมนูซ้ายมือบน  >  กด “ตั้งค่า”  >  กด “สมัครอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง”
 • 2
  ระบบจะแสดงหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน กด  “ถัดไป” กรอกรหัสผ่าน 6 หลัก
 • 3
  ระบบจะแสดงการทำรายการสำเร็จ ท่านจะได้รับรหัสเริ่มใช้งานทาง SMS สำหรับการลงทะเบียนใช้งานครั้งแรก
 • 4
  ไปที่ www.ttbdirect.comและกด “เข้าใช้งานครั้งแรก”
 • 5
  ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ https://www.ttbbank.com/howto/e-banking/download-activation.php#horizontalTab3