จ่ายบิล
จ่ายบิล
  จ่ายบิลได้ง่ายๆ ผ่านแอป ttb touch ทั้งค่าไฟ ค่าน้ำ ค่าบัตรเครดิต ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต และค่าอื่นๆ อีกมากมาย
 • 1
  หน้าหลัก กดเลือกบัญชี > กดปุ่ม “จ่ายบิล”
 • 2
  เลือกผู้ให้บริการที่ต้องการจ่ายบิล
  - ค้นหาบิล เพื่อค้นหารายชื่อผู้ให้บริการอื่นๆ
  - สแกนบิล เพื่อจ่ายบิลผ่านการสแกนบาร์โค้ด
  2.1 ถ้าเลือกเมนูสแกนบิล ให้สแกนบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ดของบิลผู้ให้บริการ
  2.2.ถ้ากดปุ่มเมนู   “ค้นหาบิล”   สามารถค้นหาชื่อผู้ให้บริการได้ที่ช่องค้นหา
 • 3
  ระบุข้อมูลของบิลที่ต้องการชำระและจำนวนเงิน  > กดปุ่ม“ถัดไป”
  – สามารถเปลี่ยนบัญชีที่ต้องการ จ่ายบิล ได้โดยเลื่อนบัญชีด้านบน
  – สามารถตั้งเวลาจ่ายบิลล่วงหน้าเป็นแบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปีได้
 • 4
  ตรวจสอบข้อมูล กดปุ่ม “ยืนยัน” และกรอกรหัสผ่าน 6 หลัก
 • 5
  ระบบจะแสดงการทำรายการสำเร็จ พร้อมบันทึกภาพสลิปอัตโนมัติ และแชร์ภาพสลิปได้
  ( หากต้องการบันทึกชื่อผู้ให้บริการรายนี้ในระบบ กดปุ่ม “เพิ่มในบิลของฉัน” )