เตือนเพื่อจ่าย
เตือนเพื่อจ่าย
  บริการเตือนเพื่อจ่าย เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกให้บุคคลทั่วไป สามารถส่งแจ้งเตือนให้ผู้อื่นเพื่อจ่ายเงินกลับมา โดยเมื่อผู้จ่ายจะได้รับคำสั่ง แล้วสามารถกดจ่ายเงินได้ทันที ( สำหรับท่านที่ลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์กับ ทีเอ็มบีธนชาต เท่านั้น )
 • สมัครและตั้งค่าบริการเตือนเพื่อจ่าย
 • 1
  กดปุ่มเมนูซ้ายมือบน  >   กดปุ่ม  “เตือนเพื่อนจ่าย” 
 • 2
  กดปุ่มฟันเฟืองด้านบนขวา
 • 3
  กดเลือก  “เปิดบริการเตือนเพื่อจ่ายจากเพื่อนหรือบุคคลทั่วไป”
 • การเรียกดูรายการเตือนเพื่อจ่าย
 • 1
  กดปุ่มเมนูซ้ายมือบน > กดปุ่ม “เตือนเพื่อนจ่าย” 
  ( กรณีมีรายการเตือนเพื่อจ่ายเข้ามา จะมีตัวเลขเตือนวงกลมสีแดง )
 • 2
  เลือกรายการที่ต้องการจ่ายเงิน > กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อจ่ายเงิน
 • 3
  ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก
 • 4
  ระบบจะแสดงการทำรายการสำเร็จ พร้อมบันทึกภาพสลิปอัตโนมัติ