เปลี่ยนรหัสผ่าน
เปลี่ยนรหัสผ่าน
  เพื่อความปลอดภัย สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้ตลอดเวลา ด้วยแอป ttb touch
 • 1
  กดปุ่มเมนูซ้ายมือบน  >  กด “ตั้งค่า”  > กด “รหัสผ่าน”
 • 2
  ใส่รหัสผ่านปัจจุบันและใส่รหัสผ่านใหม่ แล้วกด   “บันทึก”
 • 3
  ระบบทำรายการสำเร็จ และจะกลับสู่เมนูตั้งค่า