โอนเงิน ไปต่างประเทศ
โอนเงิน ไปต่างประเทศ
  สะดวกมากขึ้น ประหยัดมากกว่า! อีกหนึ่งช่องทางโอนเงินไปยังต่างประเทศ อีกหนึ่งช่องทางโอนเงินไปยังต่างประเทศ ธุรกรรมจะดำเนินการในวันทำการธนาคาร ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ถ้าหากทำรายการหลัง 16.00 น. จะดำเนินการโอนในวันถัดไป
 • 1
  หน้าหลัก กดเลือกบัญชี > กดปุ่ม ”โอนเงิน”
 • 2
  เลือก “บัญชีต่างประเทศ”
 • 2
  อ่านข้อตกลงและเงื่อนไข และกดปุ่ม “ตกลง”
 • 3
  เลือกสกุลเงินปลายทางที่ต้องการโอน
 • 4
  ระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ( ขั้นต่ำ 1,000 บาท )
 • 5
  เพิ่มผู้รับเงิน >  กรอกข้อมูลของผู้รับเงิน ( ต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด )  และกด “ถัดไป”
 • 6
  เลือกโปรโมชั่นเพื่อรับส่วนลด ( ถ้ามี )
 • 7
  เลือกผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงิน และกด “ถัดไป”
 • 8
  เลือกวัตถุประสงค์การโอน และกด “ถัดไป”
 • 9
  ตรวจสอบข้อมูล และกด “ยืนยัน” > ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก
 • 10
  ระบบจะแสดงการทำรายการสำเร็จ พร้อมแสดงสถานการณ์โอน
  - ธนาคารจะตรวจสอบและโอนเงินภายใน 2- 3 ชั่วโมง
  - เงินจะถึงผู้รับภายใน 1 - 3 วัน ขึ้นอยู่กับธนาคารปลายทาง
  - เมื่อปลายทางได้รับเงินแล้ว สามารถดาวน์โหลด Debit Advice เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
  - หากโอนเงินไม่สำเร็จ ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือน และธนาคาร จะโทรติดต่อเพื่อแจ้งเหตุผลพร้อมคืนเงินเข้าบัญชี

  หมายเหตุ
  - บัญชีที่จะโอนต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์
  - ท่านสามารถโอนได้ไม่จำกัดจำนวนรายการ แต่วงเงินธุรกรรมต่างประเทศต่อวันสูงสุด 1,500,000 บาท
  - รองรับ 14 สกุลเงิน
  - สามารถเลือกผู้รับภาระค่าธรรมเนียมการโอนได้
  - กรณีต้องการแก้ไขหรือยกเลิกการโอน ติดต่อที่ ttb contact center : 1428