เปิดบัญชีใหม่เพิ่ม
  ไม่ต้องเดินทางไปถึงธนาคารก็สามารถเปิดบัญชีออนไลน์เพิ่มได้ ด้วยแอป ttb touch โดยมีบัญชีที่สามารถเปิดออนไลน์ได้ ดังนี้
 • 1. ประเภทบัญชีเพื่อใช้
          - บัญชี ออลล์ฟรี
 • 2. ประเภทบัญชีเพื่อออม ได้แก่
          - บัญชีดรีมเซฟวิ่ง
          - บัญชีฝากไม่ประจำ
          - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แทนความห่วงใย
 • 3. ประเภทบัญชีฝากประจำ ได้แก่
          - บัญชีฝากประจำทั่วไป 3/6/12/24/36 เดือน
          - บัญชีอัพ แอนด์ อัพ 24 เดือน
          - บัญชีดอกเบี้ยด่วน 12 เดือน
          - บัญชีดอกเบี้ยด่วน 3 เดือน
 • หมายเหตุ : กรณีที่ท่านต้องการเปิดบัญชีใหม่ และยังไม่เคยกรอกแบบฟอร์ม FATCA ผ่านช่องทางใดๆ ของธนาคาร เช่น สาขา อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง หรือ แอป ทัช ธนาคารขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบสอบถามตามแบบฟอร์ม FATCA ก่อนดำเนินการเปิดบัญชี ( หากเคยทำการกรอกข้อมูล FATCA แล้วระบบจะพาเข้าสู่ขั้นตอนการเปิดบัญชีทันที )
 • 1
  กดปุ่มเมนู  “เปิดบัญชีใหม่”
 • 2
  เลือกประเภทบัญชี
 • 3
  ระบบจะแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ และกดปุ่ม  “ถัดไป”
 • 4
  กรณีเลือกบัญชี ออลล์ฟรี ระบบจะให้เลือกเปิดบัตร ออลล์ฟรี แบบที่ต้องการ ได้แก่
  - บัตรเดบิต ออลล์ฟรี ดิจิทัล
  - บัตรเดบิต ออลล์ฟรี
  - ชิปแทนเงินสด wave
  - ไม่ต้องการบัตร
 • 5
  ระบบจะแสดงรายละเอียดของบัตรเดบิตที่ท่านเลือก และกดปุ่ม  “ถัดไป”
 • 6
  อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ และกดปุ่ม “ยอมรับ”
 • 7
  ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และกดปุ่ม “ถัดไป” และกดปุ่ม  “ยืนยัน”
 • 8
  เลือกบัญชีที่ต้องการโอนเงินเข้าบัญชีใหม่ ใส่จำนวนเงิน และใส่ชื่อเรียกแทนบัญชี แล้วกดปุ่ม “ถัดไป”
 • 9
  ตรวจสอบความถูกต้อง และกดปุ่ม “ยืนยัน” >  กรอกรหัสผ่าน 6 หลัก
 • 10
  ระบบจะแสดงการทำรายการเปิดบัญชีใหม่สำเร็จ
  ( สามารถรับสมุดบัญชีเงินฝากได้ที่ ttb ทุกสาขา เพียงยื่นบัตรประชาชนและสมุดบัญชีเงินฝากที่มีกับธนาคาร )