เปิดใช้งานบัตร
เปิดใช้งานบัตร
  เปิดใช้งานบัตรกดเงินสดได้ด้วยตัวเองง่ายๆ ผ่านแอป ttb touch
 • 1
  ที่หน้าหลัก กดปุ่มเมนูซ้ายมือบน เลือก “ตั้งค่า”
 • 2
  กดเมนู “จัดการบัตร” > เลือกบัตรกดเงินสดที่ต้องการเปิดใช้งาน
 • 3
  ใส่ตัวเลขหน้าบัตรตำแหน่งที่ 7 -12
 • 4
  กรอกหมายเลขบัตรประชาชน
 • 5
  ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก
 • 6
  ระบบจะแสดงการทำรายการสำเร็จ