เปิดพอร์ตกองทุนทั่วไป
เปิดพอร์ตกองทุนทั่วไป
  ให้ลูกค้าเปิดพอร์ตการลงทุนแบบง่ายๆด้วยตัวเองได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ต้องไปที่สาขา ก็ซื้อขายได้ถึง 11 บลจ. เพียงมีบัญชีเงินฝากกับ ทีเอ็มบีธนชาต และมีอายุ 20 ปีขึ้นไป (ลูกค้าที่เปิดพอร์ตใหม่จะยังไม่สามารถซื้อกองทุนที่ให้สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีตามเกณฑ์กรมสรรพากร อาทิ RMF / SSF  และ/หรือ LTF ที่ไม่ใช่ของบลจ.ทหารไทย อีสท์ปริง และบลจ. ธนชาต)
 • วิธีเปิดพอร์ตกองทุนทั่วไป
 • 1
  หน้าหลัก เลือก  "เปิดบัญชีกองทุนหรือแสดงบัญชีบลจ." 
 • 2
  เลือก “เปิดพอร์ตการลงทุน”
 • 3
  ตอบคำถามสอบถาม FATCA > กด “ยืนยัน”  ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • 4
  ระบบจะสอบถามการยินยอมให้ข้อมูล และให้กด  "ถัดไป"  เพื่อไปทำแบบประเมินความเสี่ยง
 • 5
  ระบบจะแสดงผลประเมินความเสี่ยง จากนั้นกด   "ถัดไป"
 • 6
  เลือกสถานที่ติดต่อ, บัญชีรับเงิน และวัตถุประสงค์ในการลงทุน จากนั้นกด   "ถัดไป"
 • 7
  ตรวจสอบข้อมูล และกด "ยืนยัน"
 • 8
  ระบบจะแสดงหน้าจอเมื่อเปิดบัญชีกองทุนสำเร็จ (ลูกค้าจะได้รับอีเมลยืนยันการเปิดพอร์ตการลงทุน)