สมัครด้วยบัญชี ME SAVE
  หากมีบัญชี ME SAVE อยู่แล้ว สามารถนำบัญชี ME SAVE (เลขที่บัญชี) มาสมัครใช้งานแอป ttb touch ได้ และสามารถขอรหัสเริ่มต้นใช้งานแอป ttb touch ได้ผ่าน ME App หรือ ME Internet Banking จากนั้นนำรหัสมาสมัครใช้งานแอป ttb touch ได้ทันที
 • - อุปกรณ์ที่ใช้งานต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับทาง ทีเอ็มบีธนชาต
 • - ปิดสัญญาณ WiFi และเปิดใช้งานผ่าน 3G/4G/EDGE
 • 1
  เลือกสมัครด้วย “รหัสเริ่มใช้งาน”
 • 2
  อ่านข้อตกลงและเงื่อนไข และกด “ยอมรับ” > กด “ถัดไป”
 • 3
  กรอกข้อมูล
  - รหัสเริ่มใช้งาน ( สามารถขอรหัสเริ่มใช้งานได้จาก ME App หรือ ME อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง )
  - เลขที่บัญชี ( สามารถใช้เลขที่บัญชี ME SAVE ได้ ) และเลขประจำตัวประชาชน หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง
 • 4
  ตรวจสอบข้อมูล และกด “ถัดไป”
 • 5
  ใส่รหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS กดปุ่ม “ยืนยัน”
 • 6
  กรอกอีเมล และกด “ถัดไป”  > นำรหัสที่ส่งไปอีเมลของท่านมากรอกเพื่อยืนยันอีเมล
 • 7
  ตั้งรหัสผ่าน 6 หลัก พร้อมยืนยันอีกรอบ แล้วกดปุ่ม  “ถัดไป”
 • 8
  ระบบจะแสดงการสมัครเข้าใช้งานสำเร็จ และเข้าใช้งานได้ทันที