อัปเดตแบบประเมินความเสี่ยง
อัปเดตแบบประเมินความเสี่ยง
  บริการทำแบบประเมินความเสี่ยง ( Suitability Test ) อัปเดตความเสี่ยงที่รับได้ก่อนซื้อกองทุน  โดยสามารถแสดงข้อมูลการประเมินความเสี่ยงที่ลูกค้าทำการประเมินไว้ที่ไว้ที่สาขาได้ไม่เกิน  2  ปี  ในกรณีเกิน  2  ปี  ลูกค้าจะต้องทำแบบประเมินความเสี่ยงใหม่หรือลูกค้าสามารถเข้ามาทำการเปลี่ยนแปลงคำตอบหรือทำแบบประเมินใหม่ได้ในทุกกรณี
 • 1
  เลือก  “กองทุนรวม”  ในหน้าสรุปบัญชี
 • 2
  กด “กองทุนของฉัน”  >  กด “เพิ่มเติม”
 • 3
  กด  “ประเมินความเสี่ยง”
 • 4
  กด “ทำแบบประเมิน”
 • 5
  กด  “ยอมรับ”  ข้อตกลง และเริ่มทำแบบประเมินความเสี่ยงครบหมดทุกข้อ ก็เป็นอันเสร็จสิ้น
 • หมายเหตุ :  หากแบบประเมินความเสี่ยงของท่านหมดอายุลงแล้ว ท่านจะไม่สามารถซื้อหรือขายกองทุนได้ และแบบประเมินความเสี่ยงจะแสดงขึ้นมาก่อนซื้อกองทุน เพื่อให้ท่านประเมินความเสี่ยง