ขายกองทุน
ขายกองทุน
  สำหรับลูกค้าธนาคารที่ใช้บริการ แอป ttb touch ที่มีพอร์ตกองทุนรวมกับ ทีเอ็มบีธนชาต หรือมีบัญชีกองทุนรวม จะสามารถขายกองทุนรวมภายในพอร์ตผ่าน แอป ttb touch   ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยสามารถทำรายการในวันและเวลาทำการของแต่ละกองทุนที่ต้องการขาย หากทำรายการหลังเวลาปิดรับคำสั่งขาย ผลคำสั่งขายจะมีผลในวันทำการถัดไป จะได้รับเงินตามเงื่อนไขของแต่ละกองทุนรวม

  หมายเหตุ : ลูกค้าจะสามารถขายกองทุนรวมผ่านแอป ttb touch เฉพาะกองทุนรวมที่ลูกค้ามีอยู่ในพอร์ต และมีบัญชีกองทุนรวมกับ ทีเอ็มบีธนชาต เท่านั้น โดยปัจจุบันไม่สามารถขายกองทุนที่ให้สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีตามเกณฑ์กรมสรรพากร อาทิ RMF / SSF และ/หรือ LTF ได้
 • 1
  เลือก “กองทุนรวม” ในหน้าสรุปบัญชี  >  กด “กองทุนของฉัน”
 • 2
  กด “ขายคืน”
 • 3
  กด “เลือกกองทุน”
 • 4
  เลือกกองทุนที่ต้องการขาย
 • 5
  ใส่จำนวนที่ต้องการขาย และกด “ถัดไป” 
 • 6
  อ่านข้อตกลงและเงื่อนไข และกด “ยอมรับ”
 • 7
  ตรวจสอบข้อมูล
 • 8
  กด “ยืนยัน”  > ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก
 • 9
  ระบบจะแสดงการทำรายการสำเร็จ