เพิ่ม/แก้ไข/ลบ บัญชีของฉัน
 • วิธีการเพิ่มบัญชี
 • 1
  กดปุ่มเมนูซ้ายมือบน  >  กดปุ่ม  “ตั้งค่า”  >  เลือก   “บัญชีของฉัน”
 • 2
  กด  ไอคอน  +  >  กรอกข้อมูลบัญชี และกด  “ถัดไป”
 • 3
  ตรวจสอบข้อมูล และกด “ยืนยัน”
 • 4
  ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก เป็นอันเสร็จสิ้น
 • วิธีการแก้ไข / ลบบัญชี
 • 1
  กดปุ่ม  “ตั้งค่า”  >  เลือก  “บัญชีของฉัน”
 • 2
  กดเลือกบัญชีที่ต้องการแก้ไข/ลบบัญชี
 • 3
  เลือกไอคอน      สำหรับลบบัญชี หรือไอคอน    สำหรับแก้ไขชื่อเรียกแทนบัญชี