กำหนดวงเงินบัตร
กำหนดวงเงินบัตรบัตรเดบิต/บัตรเอทีเอ็ม
  เปลี่ยนแปลงวงเงินสำหรับถอนจากตู้ ATM/ADM และวงเงินซื้อสินค้าในบัตรเดบิตผ่านแอป ttb touch ได้แล้ว และปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยปุ่มเปิด-ปิด การใช้งานบัตรในต่างประเทศ, บัตร Paywave และการเลือกซื้อสินค้า/บริการออนไลน์
 • - บริการนี้สำหรับผู้ที่ใช้บัตรเดบิต all free และ ttb wave เท่านั้น
  - วงเงินสำหรับการถอนจากตู้ ATM/ADM สูงสุด 200,000 บาทต่อวัน ต่อบัตรหนึ่งใบ
  - วงเงินสำหรับซื้อสินค้าและบริการผ่านบัตร ณ เครื่อง EDC และ วงเงินสำหรับการใช้งานบน E-commerce ใช้วงเงินร่วมกัน สามารถกำหนดได้สูงสุด 500,000 บาทต่อบัตรหนึ่งใบ
 • 1
  กดปุ่มเมนูซ้ายมือบน  > กด “ตั้งค่า”  > กด “จัดการบัตร”
 • 2
  กด “จัดการบัตร”  ใต้บัตรเดบิตที่ต้องการกำหนดวงเงิน
 • 3
  กด “กำหนดวงเงินและการใช้บัตร” 
 • 4
  เลือกหัวข้อที่ต้องการกำหนดวงเงินบัตร หรือกดเปิด-ปิดการใช้งานบางประเภท
 • 5
  เลื่อน ซ้าย – ขวา เพื่อกำหนดวงเงิน และกด  “บันทึก”  >  กด  “ถัดไป”
 • 6
  ตรวจสอบข้อมูล และกด  “ยืนยัน”  >  ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก
 • 7
  ระบบจะแสดงการทำรายการสำเร็จ