เปลี่ยนรหัสบัตร
เปลี่ยนรหัสบัตร
  เพื่อความปลอดภัย คุณสามารถเปลี่ยนรหัสกดเงินสดบัตรกดเงินสดได้ด้วยตนเองง่ายๆ ทุกที่ทุกเวลา ได้วันละ 1 ครั้ง ( รวมกับการเปลี่ยนรหัสบนช่องทาง ATM )
 • 1
  กดปุ่มเมนูซ้ายมือบน  >  กด “ตั้งค่า” >  กด  “จัดการบัตรใหม่”
 • 2
  เลือกบัตรเครดิตที่ต้องการเปลี่ยนรหัสกดเงินสด
 • 3
  กด “เปลี่ยนรหัสกดเงินสด”  > ใส่รหัสกดเงินสดปัจจุบัน
 • 4
  ใส่รหัสผ่าน 4 หลัก แล้วกด  “ยืนยัน”
 • 5
  ตั้งรหัสกดเงินสดใหม่ 4 หลัก
 • 6
  ยืนยันรหัสกดเงินสดใหม่อีกครั้ง
 • 7
  ระบบจะแสดงการทำรายการสำเร็จ