การเบิกเงินสด
การเบิกเงินสด
 • • เบิกเงินสดจากบัตรเครดิต ได้ง่าย ไม่ต้องรอ สบายยิ่งขึ้น ด้วยแอป ttb touch
  • -  บริการวงเงินล่วงหน้า (cash transfer) : โอนวงเงินจากบัตรเข้าบัญชี ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เลือกชำระคืนขั้นต่ำเพียง 3%
  • -  เงินสดผ่อนชิลล์ ชิลล์ (cash chill chill) : โอนวงเงินจากบัตรเข้าบัญชี ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เลือกชำระคืนเป็นรายงวดเท่ากัน กำหนดระยะเวลาชำระคืนได้
  • - (ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร)
 • • ลูกค้าที่อยู่ในเงื่อนไขของธนาคารเท่านั้นที่สามารถใช้บริการเงินสดผ่อนชิลล์ ชิลล์ (cash chill chill) ได้ โดยจะพบเมนูเลือกแผนการชำระเงิน ใต้แถบระบุจำนวนเงิน
 • •  สำหรับการเบิกเงินสด ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละผลิตภัณฑ์
 • •  ระบบมีการส่ง SMS และ email เพื่อแจ้งลูกค้า หลังจากที่ทำรายการเรียบร้อย
 • •  หากทำรายการสำเร็จระบบจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อย จะมีการบันทึกข้อมูลการโอนเงินเข้าที่หน้าปฏิทินธุรกรรม
 • •  เปิดให้บริการตลอด 24 ชม.
 • • รายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • หมายเหตุ : สำหรับลูกค้าที่สมัครแอป ttb touch ด้วยบัญชีออมทรัพย์ เท่านั้น จึงจะสามารถนำเงินโอนออกไปยังบัญชีได้
  ขั้นตอนการทำรายการโอนวงเงินจากบัตรเข้าบัญชี ด้วยแผนการชำระเงิน บริการวงเงินล่วงหน้า (cash transfer) และบริการเงินสดผ่อนชิลล์ ชิลล์ (cash chill chill)
 • 1
  ที่หน้าหลัก เลือก  “บัตรเครดิต” ที่ต้องการ เลือก   “รายละเอียด”
 • 2
  เลือก   “โอนเงินเข้าบัญชี”
 • 3
  อ่านรายละเอียดแผนการชำระเงิน กด   “ถัดไป”
 • 4
  อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กด   “ตกลง”
 • 5
  เลือกจำนวนเงิน
 • 6
  เลือกแผนการชำระเงิน
  • - ลูกค้าที่อยู่ในเงื่อนไขของธนาคาร สามารถเลือกแผนการชำระ บริการวงเงินล่วงหน้า (cash transfer) หรือบริการเงินสดผ่อนชิลล์ ชิลล์ (cash chill chill) เมื่อเลือกแผนที่ต้องการแล้ว กด “บันทึก”
  • - ลูกค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขของธนาคาร ระบบจะขึ้นบริการวงเงินล่วงหน้า (cash transfer) ให้โดยอัตโนมัติ
 • 7
  เลือกบัญชีรับโอน กด “ถัดไป”
 • 8
  ตรวจสอบข้อมูล กด “ยืนยัน” และกรอกรหัสผ่าน 6 หลัก
 • 9
  ระบบจะแสดงการทำรายการสำเร็จ