ปฏิทินธุรกรรม
ปฏิทินธุรกรรม
  ปฏิทินสำหรับดูรายการทำธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถ
 • - ดูรายการธุรกรรมย้อนหลังมากได้ถึง 24 เดือน
 • - ตั้งรายการธุรกรรมไว้ล่วงหน้าได้สูงสุดถึง 12 เดือน
 • - บันทึกสลิปย้อนหลัง
 • - เลือกทำรายการโอนเงินซ้ำจากธุรกรรมเดิมที่เคยทำสำเร็จแล้ว
 • 1
  กดปุ่มเมนูซ้ายมือบน > เลือก    “ปฏิทินธุรกรรม”
 • 2
  ถ้าวันใดมีข้อมูลการทำธุรกรรม จะมีการแสดงไอคอน ดังนี้
 • 3
  เลือกดูรายการธุรกรรมได้ 3 รูปแบบ รายเดือน รายวัน และรายการ
 • 4
  เลือกวันที่ที่ต้องการดูธุรกรรม (สามารถดูรายการย้อนหลัง และตั้งรายการล่วงหน้าได้)
 • 5
  กดที่  “ประเภทธุรกรรม” เพื่อให้ระบบแสดงประเภทรายการธุรกรรมที่ต้องการ
 • 6
  เลือกรายการที่ต้องการให้แสดงรายละเอียด (สำหรับบางธุรกรรมสามารถเซฟสลิปย้อนหลัง และทำธุรกรรมซ้ำได้)