อายัดและออกบัตรใหม่
อายัดและออกบัตรใหม่
  บัตรกดเงินสดหาย โดนขโมย อายัดและออกบัตรใหม่ได้ทันทีด้วยตัวเองผ่านแอป ttb touch
 • 1
  ที่หน้าหลัก กดปุ่มเมนูซ้ายมือบน เลือก  “ตั้งค่า”
 • 2
  เลือก “จัดการบัตร”
 • 3
  เลือกบัตรกดเงินสดที่ต้องการอายัด  >  กด “อายัดบัตร”
 • 4
  อ่านข้อตกลงและเงื่อนไข และกด “ยอมรับ”
 • 5
  เลือกเหตุผลการอายัด
 • 6
  ตรวจสอบที่อยู่ในการจัดส่งบัตรใหม่ กด “อายัดบัตร”
 • 7
  ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก
 • 8
  ระบบจะแสดงการทำรายการสำเร็จ บัตรใหม่จะถูกส่งให้ท่านภายใน 7 วันทำการ