อายัดและออกบัตรใหม่
อายัดและออกบัตรใหม่
  บัตรเครดิตหาย ไม่ต้องตกใจ อายัดและออกบัตรใหม่ได้ทันทีด้วยแอป ttb touch
 • 1
  ที่หน้าหลัก เลือกบัตรเครดิตที่ต้องการอายัด กดที่เมนู “รายละเอียด”
 • 2
  กด “จัดการบัตร”
 • 3
  กด “อายัดบัตร”
 • 4
  อ่านข้อตกลงและเงื่อนไข และกด “ยอมรับ”
 • 5
  เลือกเหตุผลการอายัด และกรอกรหัสผ่าน
 • 6
  ตรวจสอบที่อยู่จัดส่งบัตรใหม่ และกด “ยืนยัน”
 • 7
  ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก
 • 8
  ระบบจะแสดงการทำรายการสำเร็จ บัตรใหม่จะถูกส่งให้ท่านภายใน 7 วันทำการ