ตั้งค่าบันทึกสลิปอัตโนมัติ
ตั้งค่าบันทึกสลิปอัตโนมัติ
    บันทึกสลิปได้ตามความต้องการ เพียงกดเปิด-ปิด การบันทึกสลิปผ่านเมนูตั้งค่าบนแอป ttb touch
  • 1
    กดปุ่มเมนูซ้ายมือบน  >  กด “ตั้งค่า”  >  กด “บันทึกภาพสลิปอัตโนมัติ”
  • 2
    เลือก เปิด-ปิด  กด “บันทึกภาพสลิปอัตโนมัติ”